LED trubice koupelnové studio

V prodejně došlo k náhradě klasických zářivek 36W za LED 18W odstín 5000-5500K SIKOV.

Výměnou se docílilo úspory na osvětlení ve výši 60% původních nákladů na el. energii.

Původní tělesa se ponechala a provedlo se jejich přepojení, což je nezbytné pro instalaci LED trubic.

I odpojením startéru a tlumivky došlo k této výši úspory, tyto dva komponenty můžou dosahovat odběru až 10W na jednu klasickou trubici.  dle jejich stavu.

Návratnost investice za výměnu osvětlení za LED je cca 1 rok.

Na víc došlo ke zvýšení světelnosti v prostotu, díky odstínu 5000-5500K jsou vystavené produkty jasnější a jejich vzhled je zvýrazněn.

Opět další výhody jako okamžité rozsvícení LED trubic, dlouhá životnost, nízká zátěž pro El. síť, vyšší popularita osvětleného prostotu atd.